U znak sjećanja na zatvorene, mučene i ubijene žene u Omladinskom koncentracionom logoru za djevojke i mlade žene i potonjim logoru smrti Ukermark.

Ova izložba je posvećena njima.

Ovo je još jedan korak ka rasvijetljavanju istorije tog mjesta, koja je još uvijek najvećim dijelom nepoznata.

U Omladinskom koncentracionim logoru Ukermark su bile internirane uglavnom djevojke i mlade žene koje su bile diskriminisane kao „asocijalne“.

Već u doba Vajmarske Republike sprovođena je politika po kojoj su takozvani “zapušteni mladi ljudi” bili zatvarani, dok je njihova radna snaga bila iskorišćavana. Nacistička ideologija je ljude, koji „nisu željeli da se potčine podrazumijevanom poretku nacističke države“, smatrala „asocijalnim“.

Zbog ove stigme je na hiljade ljudi bilo proganjano, maltretirano, prisilno sterilisano i mučeno glađu, batinama i prisilnim radom ili je pak namjerno ubijano.

Većina ljudi, koji su u doba nacional-socijalizma bili proganjani kao "asocijalni", još uvijek nisu zvanično priznati kao žrtve nacističkog režima.

Dio logora je od januara 1945. godine pa sve do oslobođenja u aprilu bio logor smrti za žene iz Ravenzbrika i drugih koncentracionih logora.